Конференція «Г. Квітка-Основ’яненко у просторі й часі української культури»

01 липня 2013 15:34 |Організаційний комітет повідомляє про проведення в Харкові 5 листопада 2013 р. всеукраїнської наукової конференції «Г. Квітка-Основ’яненко у просторі й часі української культури» з нагоди 235-річчя від дня народження видатного драматурга та театрального діяча.


 

Питання, що пропонуються до обговорення:

  • Проза Г. Квітка-Основ’яненко та розвиток української літератури.
  • Г. Квітка-Основ’яненко і театр.
  • Біографія письменника та основні джерела її вивчення.
  • Сучасна рецепція творчості Г. Квітки-Основ’яненка.
  • Мова творів Г. Квітки-Основ’яненка.

У межах роботи конференції заплановано відкриття ювілейної виставки у відділі книгознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, а також перегляд вистави за п’єсою Г. Ф. Квітки‑Основ’яненка.

Для участі в конференції просимо до 15 жовтня 2013 р. надіслати заявку електронною поштою окремим файлом,  що має бути названий прізвищем автора латиницею і містити  тему доповіді та відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, адреса, контактний телефон, e‑mail). Проїзд та проживання за рахунок учасників.

Заявки для участі в конференції надсилайте за адресою trtm2005@ukr.net.

Контактні телефони: 068 533 96 85 (Трофименко Тетяна Михайлівна) 050 693 60 04  (Партола Яна Вікторівна).

Після включення поданих тем до програми конференції оргкомітет надсилає офіційні запрошення на конференцію (при потребі такого запрошення просимо надіслати конверт зі зворотною адресою Трофименко Т. М. Харківський літературний музей, вул. Фрунзе, 6, м. Харків, 61002).

За підсумками роботи конференції планується публікація матеріалів у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: філологія», зареєстрованому як фахове видання з філології, та у збірнику наукових праць ХНУМ імені І. П. Котляревського «Проблеми взаємодії мистецта, педагогіки та теорії і практики освіти», зареєстрованому ВАК України як фахове наукове видання з мистецтвознавства та педагогічних наук.

Диск із текстом доповіді та роздрукований текст доповіді українською або російською мовами обсягом 7 – 9 повних сторінок подаються під час реєстрації учасників конференції. Статтю супроводжує на окремій сторінці інформація про автора: домашня та електронна адреси, контактний телефон. Статті аспірантів подаються з відгуком наукового керівника.

Вимоги до диска і розміщеного на ньому файлу:
• на диску мають бути вказані прізвище та ініціали автора (латинкою);
• на диску має бути розміщений тільки файл зі статтею;
• створений у редакторі Word і збережений у форматі *.doc або *.rtf;
• названий за прізвищем автора статті. Ім'я файлу набирається латинським шрифтом (наприклад, Butko.doc; Butko.rtf ).

Оплата за публікацію та організаційний внесок здійснюються під час реєстрації учасників конференції. Вартість однієї сторінки – 20 гривень.

Послідовність структурних елементів та вимоги до набору статті:

1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.
2. Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.
3. Місто.
4. Назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими.
5. Анотації (цей структурний елемент не має заголовків «анотація» тощо)
- подаються українською, англійською, російською мовами;
- обсяг кожної анотації становить не менш ніж 500 знаків;
- перед кожною анотацією наводяться прізвище й ініціали автора та назва статті відповідною мовою; до анотацій додаються ключові слова;
- текст анотації друкується звичайним шрифтом через один інтервал.

6. Текст статті. Відповідно до постанови ПРЕЗИДІЇ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ від 15.01.2003 р. №7-05/1 змістове оформлення статті має містити такі елементи: а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття; в) формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; д) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

• Текст набирається шрифтом «Times New Roman», розмір – 14 п., міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: згори, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см.
• Не допускається заміна тире знаком дефіса і навпаки.
• Сторінки не нумеруються.
• Абзацний відступ – 0,6 см. Не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Таb і знаків пропуску.
• Текст вирівнюється по ширині.
• Виділення фрагмента тексту можливе напівжирним шрифтом та курсивом (підкреслення не допускається).
• Бібліографічні посилання друкуються у квадратних дужках.

Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки розділяються двокрапкою. Для зазначення діапазону сторінок використовується знак тире без пропусків ліворуч і праворуч від тире. Номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою. Номери джерел розділяються крапкою з комою. Наприклад: [4:25], [4:25–27], [4:25; 7:32–33; 12:16, 25], [4; 7; 12].
7. Література. Перед списком використаної літератури пишеться слово «Література» звичайним шрифтом. Використані джерела друкуються за абеткою. Кожне джерело починається з абзацу. Оформлення бібліографії згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 3, 2008 р.

Оргкомітет: Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, КЗК «Харківський літературний музей», Харківська обласна організація Національної спілки письменників України.

Теги

Схожі публікації

Коментарі (2)

 

Юлія | 16 жовтня 2013 19:15:21

Скажіть, будь ласка, чи можна ще подати заявку?

Відповісти

Юлія | 16 жовтня 2013 19:15:22

Скажіть, будь ласка, чи можна ще подати заявку?

Відповісти

Новини

Події

Журнал
«Музейний простір»

Актуальний номер - № 4(14) за 2014 рік

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Рейтинг

Календар

Вересень 2021

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Серпень | Жовтень