5-й Всеукраїнський музейний фестиваль «Музеї та виклики часу» пройде у вересні у Дніпро

Автор: Дніпровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького | 13 червня 2018 17:18 |

 

Ми раді запросити Вас на 5-й Всеукраїнський музейний фестиваль «Музеї та виклики часу», який буде проходити у м. Дніпро з 18 до 24 вересня 2018 р.


 У програмі фестивалю планується три конкурси:

 • Мистецтво музейної експозиції: міні-виставки по темі: «Музеї та виклики часу».
 • Впровадження інтерактивних музейних науково-просвітницьких та педагогічних програм, акцій, заходів (промоушен).
 • Музейні видання: каталоги, презентаційні альбоми, оригінальні видання й видавничі проекти.

Основні напрямки, які будуть розглядатися в межах трьох конкурсів:

 •  Перебудова музейних експозицій: нагальна проблема часу (круглий стіл).
 • Інноваційні технології в музеї (круглий стіл).
 • Інтерактивні музейні науково-просвітницькі акції та заходи (майстер-клас).

Заявки приймаються до 1 серпня включно!

В Експертній раді (журі) фестивалю працюватимуть провідні музеєзнавці, культурологи, музейні педагоги, фахівці в галузі дизайну, видавництва, реклами, кіномистецтва та комп’ютерних технологій. У фестивалі візьмуть участь зареєстровані державні, комунальні, громадські, приватні музеї (всіх профілів), заповідники та галереї; заклади культури, освіти, виставочні фірми, що здійснюють експозиційну діяльність в галузі культури, займаються дизайнерськими роботами та комп’ютерними технологіями в музейній галузі тощо. Програма фестивалю дозволяє продемонструвати досягнення, досвід музеїв в усіх напрямках музейної діяльності, порівняти й поєднати різні точки зору, погляди на історичне минуле і сьогоднішній стан музеїв та культури в цілому, що відбиваються в сучасних технологіях та методах відображення минулого і сьогодення.

Учасники фестивалю визначаються в ході перегляду конкурсних матеріалів оргкомітетом. Заявки приймаються не пізніше 1 серпня 2018 р. Обов’язково необхідно надати в електронному вигляді інформацію про музей (візитну картку) з ілюстраціями для упорядкування каталогу. До розгляду приймаються міні-виставки, видання, комплекс форм (паперові матеріали, аудіо-, відео- та комп‘ютерні технології) музейної та рекламної роботи по тематиці, визначеній у положеннях до конкурсів, у різних стилях та жанрах. Перевага буде надаватися заявкам інноваційного характеру. Усі конкурсні матеріали знайдуть місце в каталозі фестивалю.

З усіх питань, які вас зацікавлять, звертатися до директора музею – Надії Іванівни Капустіної (тел./факс: (0562) 46-24-28), заступника директора музею по науковій  роботі – Олександра Володимировича Старіка (тел.: (0562)-46-05-12), ученого секретаря — Марії Володимирівни Рошко, с.н.с. музею Дмитра Анатолійовича Мурадова (тел.: (056) 375-54-03).

Ми плануємо зробити:

 • Реєстраційний внесок для кожного учасника фестивалю (музейного закладу) – 300 грн.
 • Забезпечити інформаційну підтримку, бронювання готелю.

Переконливо просимо всіх учасників замовити та придбати зворотні квитки.

Чекаємо Вас, шановні колеги. Маємо надію, що 5-й Всеукраїнський музейний фестиваль об‘єднає музейну спільноту України у вирішенні нагальних проблем музейної галузі, приверне належну увагу громадськості до збереження національної історико-культурної спадщини, сприятиме активній участі музеїв у формуванні національної свідомості, гідності, патріотизму.

Наші координати: 49600, Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 18, Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького. Тел./факс (0562) 46-24-28, (056) 375-54-03, тел. (0562) 46-05-12, е-mail: museum@ua.fm.

ОРГКОМІТЕТ 5-го Всеукраїнського музейного фестивалю

5-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

П Р О Г Р А М А

Загальні положення

1.Пріоритетними напрямками розвитку культури у світі є стимулювання появи патріотично налаштованих, творчо орієнтованих і обдарованих людей, які конструюють своє власне майбутнє, мають креативне мислення та відповідають на виклики, що ставить перед ними сучасне громадянське суспільство. Цьому сприяє в тому числі й діяльність музеїв, яких у світі налічується майже 100 тис., в Україні біля 600 державної та комунальної власності, 5000 на підприємствах, в навчальних закладах, відомствах. На сучасному етапі роль музеїв у формуванні свідомості, історичної пам’яті, національно-патріотичних почуттів, етичних та естетичних смаків залишається досить значною. Адже саме в музеях зосереджені цінні історико-культурні та мистецькі скарби України, через які є можливість реконструювати й популяризувати справжню національну історію, з усіма суперечливими й замовчуваними проблемами, маловідомими та невідомими сторінками.

2. Дніпропетровська область з її розгалуженою мережею музеїв, сталими музейними традиціями, які беруть початок з діяльності корифея музейної справи Д.І. Яворницького, змістовними музейними зібраннями, ефективною співпрацею музеїв з громадськими організаціями, творчими спілками та освітніми шкільними й позашкільними закладами, досвідом музейної педагогіки, цілком слушно претендує на своєрідний полігон для демонстрації й популяризації напрацювань у музейній галузі. Саме на Дніпропетровщині в 2016-2017 рр. створено перший в Україні музей «Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО» до складу якого входить і експозиція просто неба «Шляхами Донбасу». Він дає змістовне й яскраве уявлення про участь наших земляків у боротьбі за незалежність, національну гідність України, зберігає пам'ять про загиблих воїнів, сприяє патріотичному вихованню населення.

3. З метою подальшого розвитку музейної справи в Україні і Придніпровському регіоні Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпропетровська обласна рада, Дніпровська міська рада, Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького, при підтримці Міністерства культури України, громадських організацій, спонсорів та друзів музею проводять на базі Дніпропетровського національного історичного музею

 5-й Всеукраїнський музейний фестиваль «Музеї та виклики часу». Для підготовки і проведення фестивалю створюється Оргкомітет, формуються Опікунська та Експертна ради (журі).

До складу Оргкомітету входять: голова оргкомітету, директор фестивалю, куратори, відповідальний секретар, координатори конкурсів, програм, круглих столів.

Організаційний комітет забезпечує розробку концепції та проекту, координує діяльність щодо підготовки фестивалю, формує Експертну раду (журі), забезпечує реалізацію конкурсів і програми фестивалю. Опікунська рада забезпечує сприяння підготовці та проведенню фестивалю з боку урядових структур, підприємств, організацій та фірм міста, області, України. Експертна рада фестивалю здійснює кваліфіковану експертизу та оцінку представлених на конкурс проектів в музейній галузі.

 

I. Мета та завдання

Мета фестивалю: сприяти подальшому розвиткові музейної справи, актуалізації діяльності музеїв відповідно до виявів та викликів сьогоднішнього суспільства, в умовах перегляду історичного минулого, вихованню майбутніх музейних відвідувачів, відродженню й збереженню освітніх і виховних народних традицій, соціалізації музеїв у сучасному розмаїтому інформаційному суспільстві, формуванню моделі музею третього тисячоліття шляхом визначення прогресивних тенденцій та напрямків перебудови й удосконалення галузі через проведення соціологічних досліджень, використання мультимедійних технологій, узагальнення досвіду фахівців та його поєднання з зацікавленнями та запитами суспільства.

Завдання фестивалю:

-          визначення тенденцій розвитку та напрямків удосконалення музейної справи в Україні і світі, ролі музеїв у відродженні історичної пам‘яті, збереженні культурних традицій, історико-культурної і мистецької спадщини України,

-          залучення представників вітчизняних та зарубіжних музеїв до участі у визначенні і формуванні сучасних музейних пріоритетів;

-          демонстрація високого рівня майстерності музейних фахівців, кращих зразків з досвіду  музейної експозиційної, виставкової, просвітницької, поліграфічної роботи, медіальної  комунікації;

-          розвиток творчої співпраці фахівців гуманітарних наук, майстрів професійного та народного мистецтва, дизайну та архітектури, творчих молодіжних громадських організацій з музейною сферою;

-          сприяння активній українізації мовного середовища в цілому в Україні й, зокрема, в музейній сфері;

-          забезпечення високопрофесійної оцінки представлених музейних проектів;

-          залучення уваги громадськості, населення регіону до діяльності музеїв, збереження історико-культурної спадщини нації;

-          формування творчо орієнтованої особистості, креативного мислення;

-          виховання патріотизму, національної гідності, поваги до минулого, віковічних культурних традицій українського народу та національних меншин, що населяють Україну;

-          сприяння участі банкірів, підприємців, меценатів у розвитку музейної галузі;

-          представлення музейної практики України на міжнародному рівні.

 

II. Учасники фестивалю.

У фестивалі беруть участь зареєстровані державні, комунальні, громадські, приватні музеї (всіх профілів), заповідники та галереї; заклади культури, туризму, освіти, виставкові фірми, що здійснюють експозиційну діяльність в галузі культури, займаються дизайнерськими роботами та комп'ютеризацією в музейній галузі  тощо.

 

 

 

III. Порядок проведення та умови участі.

П’ятий Всеукраїнський музейний фестиваль відбудеться з 18 по 24 вересня 2018 р. Фестиваль проходить на конкурсній основі. Оцінюються представлені на Конкурси роботи Експертною радою (журі) фестивалю.

До основної програми фестивалю входять:

1. Три Конкурси:

-         конкурс «Мистецтво музейної експозиції». Міні-виставки по темі: «Музеї та виклики часу»;

-         конкурс «Музейні видання: каталоги, презентаційні альбоми, оригінальні видавничі проекти»;

-         конкурс «Впровадження інтерактивних музейних науково-просвітницьких та педагогічних програм, акцій, заходів (промоушен)».

2.Музейна акція «Ніч музеїв».

3. Круглі столи:

 • «Перебудова музейних експозицій: нагальна проблема часу».
 • «Інноваційні технології в музеї»

4. Майстер-клас «Інтерактивні музейні науково-просвітницькі акції та заходи».

5. Екскурсії містом та музеями, до Токівського водоспаду, могили отамана І. Сірка тощо.

Для участі в фестивалі необхідно подати заявку згідно з формою (див. додаток) до 1 серпня 2018 року на адресу музею; інформацію про музей (візитну картку на комп‘ютерних носіях) з ілюстраціями (для фестивального каталогу).

Порядок проведення та умови конкурсів фестивалю визначаються відповідними положеннями.

Реєстраційний внесок – 300 грн. для кожного учасника фестивалю (музейного закладу).

За підсумками фестивалю буде виданий каталог, до якого увійдуть короткі відомості про учасників та їх конкурсні матеріали.

 

IV. Порядок фінансування.

Фінансування фестивалю здійснює Міністерство культури України, Дніпропетровська обласна рада, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпровська міська рада, Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького (завдяки благодійним внескам спонсорів та меценатів) та учасники фестивалю згідно із затвердженим бюджетом.

Інформаційну підтримку фестивалю надають обласна телерадіокомпанія, 51, 27, 9, 11 та 34 канали місцевого телебачення, агенція «Новий міст», обласна та міська преса.

 

V. Нагородження учасників.

Переможців та призерів Конкурсів визначає Експертна рада (журі) фестивалю в межах існуючого призового фонду.

Оголошені спеціальні призи:

-          найоригінальніше представлення музею на фестивалі (Міністерство культури України);

-          за співдружність (Облрада);

-          оригінальний музейний проект «Моє місто – місто мрії» (Дніпровська міськрада);

-          приз глядацьких симпатій за міні-виставку (вирішують ЗМІ);

-          персональні призи працівникам музеїв (Облдержадміністрація) за наступними номінаціями:

                        а) Досвід і майстерність – запорука успіху;

                        б) Дорогу молодим.

Оголошення підсумків Конкурсів та нагородження здійснюється на церемонії закриття фестивалю. Всі учасники отримують Диплом учасника фестивалю.

Дирекція фестивалю залишає учасникам можливість надавати на розгляд власні пропозиції щодо тематик круглих столів та конкурсів. Всі представлені варіанти розглядаються оргкомітетом фестивалю, за рішенням якого можуть бути внесені зміни до програми. У разі коригування програми всі учасники будуть повідомлені до 1 липня 2018 р.

 

Положення про конкурси  та зразки заявок:

 

1. Конкурс „Мистецтво музейної експозиції”.

Міні-виставки по темі: „Музеї та виклики часу

 

Положення

Музей неможливий без експозиції. Протягом багатьох десятиліть перед фахівцями постає питання щодо знаходження нових форм показу предмета у певному середовищі. В цьому особливість професії музейника: виявити, відібрати характерний предмет певної доби і вписати його в уявний простір, створивши образ доби, в яку поринає відвідувач музею. Досягти стану діалогу між предметом і відвідувачем, зробити експозицію музею водночас привабливою, зрозумілою і такою, щоб надавала грунт для роздумів, відповідала сучасним викликам, - так ми розуміємо завдання сучасного музею.

Саме з метою розвитку комунікативних можливостей музейного середовища у програмі фестивалю проходить Конкурс музейних міні-виставок по темі: «Музеї та виклики часу»

 1. I.                    Мета Конкурсу:
 • Формування і підтримка високих стандартів у музейній галузі.
 • Презентація унікальних музейних предметів і колекцій із фондосховищ музеїв.
 • Розвиток  та втілення у музейному просторі сучасних технологій та методів що відповідають вимогам інформаційного суспільства.
 • Досягнення взаємодії художника і експозиціонера.
 • Підтримка новітніх тенденцій у музейній комунікації, впровадження інтерактивних методів роботи з відвідувачем.
 • Залучення в музеї нових відвідувачів на засадах співробітництва, партнерства та дружніх стосунків.
 • Сприяння співробітництву музеїв України та світу.
 • Створення бази даних щодо нових перспективних напрямків експозиційної діяльності

 

 1. II.                 Термін та організація Конкурсу.

2.1.         Конкурс музейних міні-виставок проводиться на базі Дніпропетровського національного історичного музею з 18 по 24 вересня 2018 р.

2.2.         Для участі у Конкурсі необхідно заповнити типовий бланк заявки з планом-схемою і описом міні-виставки й відправити його на адресу оргкомітету разом з пакетом необхідних матеріалів не пізніше 1 серпня 2018 р. за поштовим штемпелем.

2.3.         Заявки на участь у Конкурсі приймаються від юридичних осіб – державних, комунальних, громадських, приватних музеїв та галерей, а також інших установ, що здійснюють експозиційну діяльність у сфері культури.

2.4.         Учасники Конкурсу будуть визначені в ході перегляду матеріалів оргкомітетом. Експозиція, яка не була прийнята до участі у Конкурсі, може бути прийнятою до поза конкурсного показу.

2.5.         До розгляду приймаються міні-виставки, що виконані у різних стилях та жанрах. Перевага надається заявкам інноваційного та інтерактивного характеру.

2.6.         У Конкурсі бере участь одна експозиція від заявника.

2.7.         Сторона, що приймає, забезпечує учаснику Конкурсу наступні умови:

-          експозиційну площу розміром від 5 до7 кв. м, у відповідності до плану-схеми (додаток);

-          модульне обладнання у відповідності до заявки (додаток);

-          типове освітлення згідно з заявкою;

-          участь у підсумковому каталозі фестивалю.

2.8.         Експозиційна площа надається у відповідності з планом-схемою (ескізом проекту), з урахуванням потреб замовника та професійним рішенням художньої експозиційно-проектної групи фестивалю.

 

 1. III.               Проведення Конкурсу.

Конкурс проводиться у формі презентації експозиції авторським колективом (можливе використання аудіо-відеоапаратури).

Огляди експозицій проводяться публічно, у відповідності до програми презентацій

 

IV.    Критерії оцінки експозиції.

Кожна експозиція, що бере участь у Конкурсі, отримує оцінку Експертної ради за 12 бальною шкалою. При оцінці експозиції беруться до уваги:

 • характер наявних музейних предметів чи колекцій;
 • професіоналізм методів та форм їх показу  (художньо-оформлювальні засоби, композиційне рішення, освітлення, безпека, і.т.п.);
 • ефективність презентації (мова експозиції, етикетаж тощо);
 • наявність і характер додаткових матеріалів щодо діяльності музею (установи) – рекламна продукція, фоно-відео- та мультимедійні матеріали та інш.;
 • інтерактивність, образність, оригінальність, інноваційний характер експозиції;
 • увага та відгуки відвідувачів та учасників фестивалю.

 

V. Підсумки роботи  Експертної ради.

За результатами оцінки Експертної ради учасникам Конкурсу присуджуються:

 • Гран-прі та Диплом переможця                  
 • Перша премія та Диплом призера                
 • Друга премія та Диплом призера                 
 • Спеціальні та заохочувальні призи та Дипломи призерів       

Всі учасники Конкурсу отримують Диплом учасника фестивалю.

5.2. Підсумки Конкурсу оголошуються головою Експертної ради (журі) на церемонії закриття фестивалю.

5.3. Усі експозиції, що брали участь у Конкурсі, входять до каталогу фестивалю.

 

                                                                                                          Додаток1

5-й Всеукраїнський музейний фестиваль 

Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 18.

 

З А Я В К А

на участь у Конкурсі «Мистецтво музейної експозиції»

 

1. Музей, який подає експозицію на Конкурс.

1.1.Назва музею______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1.2.Адреса:________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1.3.Телефон, факс:__________________________________

 Е-mail:_____________________________________________

 

1.4. Співробітник, що відповідає за участь у експозиційній програмі (прізвище, ім‘я,по батькові, посада):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Назва експозиції, що подана на конкурс:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Обсяг експозиційного матеріалу (в од. Збер.): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 4. Необхідна площа для розміщення експозиції (кв.м)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Необхідне обладнання, у відповідності із специфікацією, що додається (можна використовувати своє обладнання, яке привозиться додатково)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Відомості про авторів конкурсної експозиції: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), участь у експозиції адреса, телефон ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Чи брала участь дана експозиція в інших конкурсах (яких, де, коли)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Хто буде представляти експозицію на фестивалі:

П.І.Б:_______________________________________________

Посада:_____________________________________________

Телефон/факс, Е-mail:______________________________

9.Коротка характеристика (анотація) експозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

2. Конкурс музейних  видань

 

Положення

 1. I.                    Мета конкурсу.
 • сприяння розвиткові видавничої діяльності музеїв;
 • обмін досвідом, представлення технологічних можливостей та розмаїття форм використання музейних видань;
 • створення банку даних з перспективних напрямків видавничої діяльності музеїв.

 

 1. II.                 Термін та організація Конкурсу.

2.1. Конкурс музейних видань проводиться на базі Дніпропетровського національного історичного музею 18-24 вересня 2018 р.

2.2. Для участі у конкурсі необхідно заповнити типовий бланк заявки та відіслати його разом з виданням на адресу оргкомітету до 1 серпня 2018 р. Для кожного видання заповнюється окремий бланк заявки.

2.3. Заявки на участь у Конкурсі приймаються від юридичних осіб – державних, громадських, приватних музеїв та галерей, а також видавництв.

2.4. Учасники Конкурсу визначаються в ході огляду матеріалів оргкомітетом. Перевага буде надаватися виданням інноваційного характеру.

2.5. Конкурс проходить за вільною тематикою.

2.6. На конкурс приймаються видання, що вийшли друком після 2015 р. Обсяг та формат видання не обмежується.

2.7. Видання, які не прийняті до участі в Конкурсі, можуть  бути прийняті до поза конкурсного показу.

2.8. У Конкурсі беруть участь музейні видання за номінаціями:

 • Каталоги музейних колекцій
 • Презентаційні альбоми
 • Оригінальні видавничі проекти

2.9.Матеріали, що надіслані на Конкурс, не повертаються і зберігаються у архіві фестивалю без права комерційного використання.

 

 1. III.               Проведення Конкурсу.

3.1. Для участі у Конкурсі заявник привозить другий примірник видання, який по закінченні Конкурсу не повертається учаснику.

3.2. За бажанням заявника видання може бути представлене в ході дискусії з проблем видавничої діяльності в музеї.

 

 1. IV.               Критерії оцінки видання.

Кожне видання, що бере участь в Конкурсі, отримує оцінку Експертної ради. При оцінці видання приймаються до уваги:

 • оригінальність задуму та дизайнерське рішення;
 • актуальність змісту;
 • професіоналізм виконання;
 • наукова коректність;
 • використання сучасних поліграфічних технологій;
 • характер поданих предметів та колекцій (для номінації каталогів та альбомів).

 

 

 1. V.                  Підсумки роботи  Експертної ради.

5.1. За результатами оцінки Експертної ради в кожній номінації присуджуються: одна премія та Диплом переможця, заохочувальні премії.

5.2. Усі учасники Конкурсу отримують Диплом учасника фестивалю.

5.3. Підсумки Конкурсу оголошуються на церемонії закриття фестивалю.

5.4. Усі конкурсні видання входять до підсумкового каталогу фестивалю.

 

5-й Всеукраїнський музейний фестиваль

Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 18.

 

З А Я В К А

на участь у Конкурсі музейних  видань

 

1. Музей, який подає видання на Конкурс.

1.1.Назва музею__________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.Адреса:________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3.Телефон, факс, Е-mail:__________________________________________

 

1.4. Співробітник, що відповідає за участь у Конкурсі (прізвище, ім‘я, по батькові, посада)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Назва видання, що подане на конкурс:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Номінація    ________________________________________________________________________

3.Розширена анотація видання із його зображенням на СDR (зміст, обсяг, формат, рік видання, видавництво, наявність ілюстрацій, в т.ч. кольорових, наклад)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Відомості про авторів конкурсного видання: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), участь у виданні (автор тексту, художник, автор макету, відповідальний за випуск, інші учасники виданная, адреса, телефон) __________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Чи брало участь дане видання в інших конкурсах (яких, де, коли)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Хто буде представляти видання на фестивалі:

П.І.Б:_______________________________________________

Посада:_____________________________________________

Телефон/Факс:______________________________________

Е-mail:______________________________________________

 

 

3. Конкурс «Впровадження музейних науково-просвітницьких акцій та заходів (промоушен)»

 

Положення

І. Мета Конкурсу:

 • Сприяння  якомога ширшому впровадженню різноманітних музейних програм.
 • Обмін досвідом, обговорення проблем, пов’язаних з використанням різноманітних сучасних інформаційних технологий (фоно-, аудіо-, видео-, комп‘ютерні) в музейній практиці.
 • Створення банку даних з перспективних напрямків музейного промоушену.

 

ІІ. Термін та організація Конкурсу.

2.1. Конкурс впровадження музейних програм, акцій, заходів (промоушен) проводиться на базі Дніпропетровського національного історичного музею 18-24 вересня 2018 р.

2.2. Для участі у Конкурсі необхідно заповнити бланк заявки та відіслати заявку й допоміжні матеріали (план–звіт впровадження акції, відео-, комп’ютерні носії інформації, друковані матеріали: афіші, пресу та інш.) на адресу оргкомітету не пізніше 1 серпня 2018 р. за поштовим штемпелем. На кожну програму заповнюється окремий бланк заявки.

2.3. Заявки на участь у Конкурсі приймаються від юридичних осіб – державних, комунальних, громадських, приватних музеїв, заповідників, галерей.

2.4. Конкурс проходить за вільною тематикою.

2.5. Учасники Конкурсу визначаються в ході перегляду матеріалів оргкомітетом.

2.6. Програми, що не прийняті до участі у Конкурсі, можуть бути продемонстровані у поза конкурсному показі.

2.7. У Конкурсі беруть участь програми за наступними номінаціями:

 • Впровадження виставок, що відповідають на актуальні виклики часу.
 • Впровадження науково-просвітницьких заходів (інтерактивних занять, вечорів, квестів, гуртків, клубів тощо) та довгострокових програм.
 • Впровадження оригінальних науково-просвітницьких музейних акцій.

2.8. Конкурсні матеріали не повертаються і зберігаються в архіві фестивалю без права їх комерційного використання.

III.  Проведення Конкурсу.

3.1. Для показу в межах Конкурсу заявник привозить різноманітні матеріали (друковані, аудіо-, відео-, комп‘ютерні носії) для представлення програми, які по закінченню Конкурсу не повертаються учаснику.

 

1У.    Критерії оцінки програм.

4.1. Кожна програма, що бере участь в Конкурсі, отримує оцінку Експертної ради – до 12 балів. При оцінці програми береться до уваги:

 • Оригінальність задуму та виконання
 • Актуальність історичної проблематики
 • Ефективність впровадження
 • Науково-просвітницьке та освітнє значення
 • Використання сучасних технологій

 

У. Підсумки роботи Експертної ради.

5.1. За результатами оцінки Експертної ради присуджуються: І, ІІ, ІІ  премії та Диплом переможця, заохочувальні премії.

5.2. Усі учасники Конкурсу  отримують Диплом учасника фестивалю.

5.3. Усі програми, що брали участь в Конкурсі, входять до підсумкового каталогу фестивалю.

 

 

5-й Всеукраїнський музейний фестиваль

Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 18.

 

З А Я В К А

на участь у Конкурсі «Впровадження музейних програм, акцій, заходів (промоушен)»

 

1. Музей, який подає програму на Конкурс.

1.1.Назва музею______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1.2.Адреса:____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3.Телефон, факс:________________________________

 Е-mail:____________________________________________

 

1.4. Співробітник, що відповідає за участь у Конкурсі (прізвище, ім‘я, по батькові, посада)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Назва програми, що подана на конкурс:

 

 

 

3. Коротка анотація програми

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

4. Відомості про авторів конкурсної програми: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), участь у програмі.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Чи брала участь дана програма в інших конкурсах (яких, де, коли)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Хто буде представляти програму на фестивалі:

П.І.Б:_______________________________________________

Посада:_____________________________________________

Телефон/Факс:______________________________________

Е-mail:_______________________________________________

Теги

Схожі публікації

Коментарі (0)

 

Новини

Події

Журнал
«Музейний простір»

Актуальний номер - № 4(14) за 2014 рік

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Рейтинг

Календар

Вересень 2020

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Серпень | Жовтень