Відкритий лист-звернення до Міністра культури України на підтримку Юрія Коренюка

Автор: Катерина Чуєва | 31 серпня 2016 16:49 |Відкритий лист-звернення до Міністра культури України на підтримку Юрія Коренюка, співробітника Національного заповідника "Софія Київська"


ВІДКРИТИЙ  ЛИСТ

Міністру культури України
Нищуку Є.М.

 Шановний Євгене Миколайовичу!

 
Просимо Вас втрутитися у ситуацію, що виникла у зв’язку з кадровою політикою керівництва підпорядкованої Мінкульту державної установи – Національного заповідника “Софія Київська”.

Протягом останнього року генеральним директором заповідника Н.М. Куковальською двічі було кардинально змінено штатний розпис установи, в результаті чого було звільнено низку співробітників, які мали великий досвід у справі охорони культурної спадщини в усіх її аспектах – від досліджень до реалізації пам’яткоохоронних заходів. При цьому заповідник позбувся фахівців у галузі давньоруської археології, середньовічної архітектури, міжнародної практики збереження об’єктів культурної спадщини, що вкрай негативно впливає на якість роботи та управління пам’яткою всесвітнього значення – Софійського собору з прилеглими монастирськими спорудами.

Втім найкричущим у цій ситуації може стати звільнення відомого мистецтвознавця Юрія Олександровича Коренюка. Юрій Олександрович - за освітою художник-реставратор, у 1995 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за темою “Фрески Софійського собору в Києві (технологія, техніка, деякі питання стилю, проблема майстрів)” і відтоді вважається найвизначнішим в Україні знавцем техніки та стилістики давньоруського і візантійського живопису.

Ю.О. Коренюк є автором понад 60 наукових праць, зокрема за його авторством побачили світ унікальна наукова монографія “Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору у Києві” та один з найкращих путівників по Софійському собору. Він також є автором розділу "Середньовічне монументальне малярство" у п'ятитомній "Історії українського мистецтва" та одним з редакторів другого тому цього унікального академічного видання.

Протягом кількох десятиліть Юрій Олександрович також виконував художні копії багатьох шедеврів монументального живопису України, зокрема, фресок Софійського собору, Кирилівської та Десятинної церков у м. Києві, Онуфріївської церкви у с. Лаврів на Львівщині тощо, які нині зберігаються у фондах Національного заповідника “Софія Київська”, Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній”, у Львівській національній галереї мистецтв ім. Б.Г. Возницького, в Музеї історії міста Києва.

З 2012 р. Ю.О. Коренюк очолював відділ історичних досліджень Національного заповідника “Софія Київська” (з квітня 2015 р. – відділ історії пам’яток заповідника), розпочав грунтовне комплексне дослідження та системну паспортизацію фресок і мозаїк Софійського собору. Зокрема, в останні роки разом з групою реставраторів заповідника він здійснив значне наукове відкриття, виявивши у Софійському соборі фресковий шар, давніший за мозаїки собору. Досвід Юрія Олександровича у царині вивчення та збереження стародавнього монументального мистецтва є безцінним, про що, між іншим, свідчить вчене звання доцента, присвоєне йому за підготовку фахівців відповідного профілю у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури.

Незважаючи на це, 26 липня цього року Ю.О. Коренюка було повідомлено про скорочення його посади та подальше звільнення впродовж 2 місяців. Натомість йому було запропоновано на вибір дві посади наукових співробітників, але, як з’ясуватося, ці посади є тимчасовими, оскільки вони закріплені за співробітниками, що перебувають у декретних відпустках, термін по яких спливає незабаром. Тобто мова йде про фактичне приречення Юрія Олександровича на звільнення найближчим часом.

На нашу думку, звільнення такого фахівця є неприпустимим, не лише по відношенню до найкращого в Україні знавця фресок і мозаїк Софії Київської. Звільнення Юрія Олександровича призведе до призупинення розпочатих ним комплексних досліджень фресок та мозаїк Софійського собору, їх системної фахової паспортизації. Це, безумовно, негативно позначиться на загальній, і без того непростій ситуації зі збереженням Софії Київської як об’єкта всесвітньої спадщини.

Тому просимо Вас втрутитися у ситуацію, що склалася, аби запобігти звільненню Ю.О. Коренюка та посприяти наданню йому відповідної його фаховому статусу, постійної, а не тимчасової наукової посади у штаті Національного заповідника “Софія Київська”.

Просимо Вас також принагідно розібратися в обгрунтованості змін у структурі адміністрації заповідника та її штатному розписі, які двічі впроваджувалися Н.М. Куковальською впродовж останнього року та призвели до звільнення фахівців, скорочення дослідницьких програм та пам’яткоохоронних заходів.

 

З повагою,


- Авраменко Валентин (письменник)

- Александрович А.I. (головний художник Нацiонального театру iменi Iвана Франка, завiдуючий кафедрою сценографii Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, заслужений дiяч мистецтв Украiни)

- Алексєєва Олена (художній керівник Театру поетичної пісні (м. Запоріжжя), член Національної спілки театральних діячів України)

- Андрощук Ф.О. (історик, археолог, доктор історичних наук)

 - Апостолова-Сосса Л.О. (архітектор, кандидат технічних наук, доцент Київського національного університету будівництва та архітектури, член Українського комітету ICOMOS)

- Архіпова Є.І. (кандидат історичних наук, в.о. заступника директора з наукової роботи Музею історії Десятинної церкви)

- Байрак В.Г. (художник, учасник експедицій Вінницького краєзнавчого музею)

- Балашова Ольга (критик, старший викладач кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури)

- Баранов В.І. (археолог, молодший науковий співробітник відділу археології Києва Інституту археології НАН України, заступник начальника Архітектурно-археологічної експедиції)

- Бєлікова Галина (мистецтвознавець, завідувач відділу стародавнього мистецтва Національного художнього музею України)

- Бобровський Т.А. (археолог, член бюро Українського комітету ICOMOS, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник Національного заповідника “Софія Київська”)

- Богдалов А.Г. (завідувач відділу історії незалежної України Національного музею історії України)

- Боремчук С.А. (художник-гравер, приватний підприємець)

- Булик Наталя (історик археології, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України)

- Вара Оксана (історик, завідувач сектору Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України)

- Веремейчик О.М. (археолог, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та краєзначо-туристичної роботи Чернігівського національного педуніверситету імені Т.Г. Шевченка)

- Відейко М.Ю. (археолог, доктор історичних наук, завідувач науково-дослідною лабораторією археології Київського університету імені Бориса Грінченка)

- Вінник Ілля (артист, поет, музикант, викладач музики)

- В`ялець А.В. (заступник генерального директора з наукової роботи Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця")

- Герій Оксана (мистецтвознавець, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України)

- Гершкович Я.П. (археолог, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України)

- Дудник Ігор (аспірант Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури)

- Живкова О.В. (заступник генерального директора з науково-дослідної роботи Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків)

- Жук Ігор (фізик, бард, кіносценарист)

- Звіряка А.І. (мистецтвознавець, кандидат історичних наук, перший заступник голови Всеукраїнської ради з охорони культурної спадщини України, генеральний директор ПОГ "Інститут культурної спадщини", дійсний член ICOMOS)

- Зуєв Петро (протоієрей, настоятель Грецької парафії святої великомучениці Катерини, м. Київ)

- Івакін Г.Ю. (археолог, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту археології НАН України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, дійсний член ICOMOS)

- Іжевський А.В. (кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАНУ)

- Кадан Микита (художник, член групи художників "Р.Е.П." та кураторського й активістського об'єднання "Худрада")

- Казарян О.В. (історик, дослідниця стінописів Софії Київської)

- Калита Ганна (кандидат біологічних наук, операційний менеджер благодійної організації ADRA-Україна)

- Калита Тарас (консультант з менеджменту, експерт Європейського фонду управління якістю)

- Кара-Васильєва Т.В. (доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка, зав. відділом образотворчого і декоративного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України)

- Клімашевський Андрій (кандидат мистецтвознавства, заступник директора Інституту народознавства НАН України, завідувач відділу "Музей етнографії та художнього промислу" у м. Львів)

- Клочко Діана (мистецтвознавець, лекторка, керівниця видавничих проектів, заслужений працівник культури України)

- Ковальчук В.П. (філолог, перекладач, редактор)

- Когут Г.В. (кандидат мистецтвознавства, доцент факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка)

- Козак Н.Б. (кандидат мистецтвознавства, доцент, старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України)

- Козюба В.К. (археолог, молодший науковий співробітник Інституту археології НАН України)

- Комар О.В. (археолог, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України)

- Король Софія (кандидат мистецтвознавства, завідувач відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України)

- Левицька Мар'яна (мистецтвознавець, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник віділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України, м. Львів)

- Лємиш А.В. (поет, журналіст)

- Лідов О.М. (академік Російської академії художеств, директор Наукового Центру східнохристиянської культури, завідючий відділом Інституту світової культури Московського державного університету)

- Лопухіна Вікторія (дизайнер, графік)

- Лосицький Ю.Г. (заслужений архітектор України, член-кореспондент Академії архітектури України, член Національної спілки архітекторів України, член Українського комітету ІКОМОС)

- Лугова А.М. (дизайнер інтер'єру)

- Лукомський Юрій (архітектор-археолог, кандидат архітектури, науковий співробітник Інституту українознавства ім.І.Крип'якевича НАН України)

- Люта Тетяна (історик, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової та фондової роботи Музею історії міста Києва, член Комітету захисту архівів)

- Мельник Микола (кандидат історичних наук, м. Львів)

- Мисько Ю.В. (археолог, кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідного сектору археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)

- Міляєва Л.С. (доктор мистецтвознавства, професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, академік Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України)

- Міхеєнко К.М. (архітектор, кандидат архітектури, старший викладач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури)

- Морозова Д.С. (візантолог, кандидат культурології, науковий співробітник Національного університету “Києво-Могилянська академія”)

- Мусін О.Є. (доктор історичних наук, кандидат богослів'я, провідний науковий співробітник Інституту історії матеріальної культури Російської Академії наук)

- Нешта О.Л. (архітектор-художник, кандидат архітектури)

- Оляніна С.В. (кандидат архітектури, доцент, завідувач відділом музеєзнавства та пам’яткознавства Інституту культурології Національної академії мистецтв України)

- Остапова Світлана (директор Одеського муніципального музею приватних колекцій ім. О.В. Блещунова, Віце-Президент Українського комітету ІСОМ)

- Павлова В.В. (історик, музеєзнавець, старший науковий співробітник Музею історії Десятинної церкви)

- Пелех Мар’яна (кандидат мистецтвознавства, асистент кафедри дизайну Національного лісотехнічного університету України)

- Писаренко Н.Ф. (історик, музеєзнавець, в.о. директора Музею історії Десятинної церкви)

- Писаренко Ю.Г. (історик, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України)

- Плахонін Андрій (історик, кандидат історичних наук, публіцист, блогер)

- Подерв'янський Лесь (художник, письменник)

- Подлевський С.В. (старший лаборант Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів Стародавній", аспірант Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка)

- Преображенський О.С. (доцент кафедри історії вітчизняного мистецтва історичного факультету Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, старший науковий співробітник сектору давньоруського мистецтва Державного інституту мистецтвознавства РФ)

- Ричка В.М. (доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України)

- Роздобудько Ірен (письменник, кіносценарист)

- Салюк А.З. (голова ради Лівівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, дійсний член ICOMOS)

- Сацик І.К. (богослов, кандидат філософських наук, викладач Волинської Православної Богословської Академії та Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки)

- Сергеєв В.Ю. (філолог, перекладач, композитор, м. Київ)

- Сігов Олексій (випусковий редактор видавництва Дух і Літера”)

- Симоненко О.В. (археолог, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту археології НАН України)

- Синиця Є.В. (археолог, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

- Скирда Марина (мистецтвознавець, заступник генерального директора з науково-просвітницької роботи Національного художнього музею України)

- Скринник-Миська Дарина (художник, мистецтвознавець, кандидат філософських наук, викладач Львівської національної академії мистецтв)

- Смірнова Е.С. (професор історичного факультету Московського державного університету імені М.В. Ломоносова)

- Содомора Христина (завідувач сектором відділу фондів Львівського історичного музею)

- Стасенко В.В. (кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедрою дизайну, візуальної комунікації та мистецтва книги Української академії друкарства)

- Строкова Л.В. (генеральний директор Національного музею українського народного декоративного мистецтва)

- Тимошенко М.Е. (археолог, старший науковий співробітник Музею історії міста Києва)

- Толочко О.П. (доктор історичних наук, член-кореспондент Національної Академії наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідуючий сектором досліджень з історії Київської Русі Інституту історії України НАН України)

- Томілович Л.В. (історик, кандидат історичних наук, доцент, заступник генерального директора ПОГ "Інститут культурної спадщини")

- Тупчий Вадим (художник)

- Федак Марта (молодший науковий співробітник Національного музею у Львові ім. А. Шептицького)

- Фесенко Д.В. (мистецтвознавець, кандидат мистецтвознавства, молодший науковий співробітник віділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України, м. Львів)

- Філоненко О.С. (богослов, кандидат філософських наук, доцент Харьківського національного університету, академік Амброзіанської бібліотеки)

- Фомін О.В. (вчитель, Харківський ліцей мистецтв № 133)

- Хамайко Н.В. (археолог, молодший науковий співробітник Інституту археології НАН України)

- Чекаль О.Г. (мистецтвознавець, дизайнер, каліграф, харківський "Данте центр")

- Черненко О.Є. (археолог, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка)

- Чміль Л.В. (археолог, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України)

- Чуєва К.Є. (мистецтвознавець, член президії Українського комітету ICOM, заступник генерального директора Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків)

- Шамович О.А. (вчитель, Русанівський ліцей м. Києва)

- Шуліка В.В. (художник-реставратор, кандидат мистецтвознавства, доцент Харківської державної академії дизайну і мистецтв)

- Язикова Ірина (мистецтвознавець, завідуюча кафедрою християнської культури Біблійно-богословського інституту св. апостола Андрія, Москва)

- Яненко Анна (історик археології та музейної справи, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)Контактні особи:
Тимур Бобровський (bobrovskij@ukr.net)
Катерина Чуєва (kateryna.chu@gmail.com)

 

 

Теги

Схожі публікації

Коментарі (1)

 

А де ж самі підписи? | 01 вересня 2016 13:00:06

Бажано сканувати лист аби було помітно підписи! Без підписів це анонімка...

Відповісти

Новини

Події

Журнал
«Музейний простір»

Актуальний номер - № 4(14) за 2014 рік

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Рейтинг

Календар

Січень 2020

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Грудень | Лютий