Історія східного регіону України в цінних паперах

13 січня 2016 18:03 |Протягом 2010–2013 років Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького (ДНІМ) отримав цінні в прямому й переносному сенсі подарунки — акції, облігації та інші документи європейських акціонерних компаній, які діяли на території України. Незалежно від того, де їх було засновано — у Європі чи Російській імперії, всі вони базувалися на іноземному капіталі.


Новим і певною мірою несподіваним надходженням музей завдячує родині дніпропетровського підприємця і мецената Дмитра Піркла. На запитання, навіщо він це робить, Дмитро Олександрович відповів: «Хочу повернути в Україну частину її справжньої історії». Відтепер ДНІМ чи не єдиний український музей, який володіє багатою і цінною колекцією оригінальних джерел з історії центрального і східного регіону країни.

Донедавна ми вважали, що історію промисловості південно-східної України, велику частину якої становила Катеринославська губернія (сучасні Дніпропетровська, Луганська, Донецька, Запорізька області), докладно вивчено і додати до неї чи тим більше вразити вже нічим. Та ось навіть нам, професійним історикам, відкрилася невідома сторінка з історії краю, якою наш регіон: Придніпров’я, Приазов’я і Донбас (колишні Катеринославський, Бахмутський, Слов’яносербський, Маріупольський та Олександрівський повіти Катеринославської губернії) — прославився не лише в Російській імперії, а й в усій Європі.

У ході роботи над виставкою «Україна — Бельгія: історія взаємовідносин» 2011 року ДНІМ звернувся до музеїв Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Миколаївської й Одеської областей з проханням надати для експонування на виставці матеріали про діяльність бельгійського підприємницького капіталу в цих регіонах. Серед зібраних матеріалів акцій і облігацій було буквально кілька екземплярів, скажімо, у нашому музеї зберігалося лише дві акції бельгійських акціонерних компаній. Для поповнення виставки ми почали цілеспрямовані пошуки, у яких нам дуже допоміг Дмитро Піркл. Він за власним бажанням і власним коштом почав розшукувати, купувати і передавати в музей безцінні для історії краю документи. Спершу серед них переважали акції і облігації бельгійських акціонерних товариств, що їх було представлено на виставці, яка відкрилася 25 березня 2012 року в посольстві України в Брюсселі.

У ході дослідження історії бельгійського капіталу в Україні виявилося, що з ним тісно пов’язано французький капітал, у губернії діяли також підприємства з англійським, німецьким, швейцарським, американським, голландським, італійським капіталом. Сьогодні ми маємо колекцію цінних паперів зі 178 документів, яку, крім акцій і облігацій акціонерних товариств, складають облігації російських позик, що розміщувалися на європейському грошовому ринку, зокрема облігації залізничних товариств, банків.

Другу половину ХІХ — початок ХХ століття позначено в історії регіону низкою подій і явищ, котрі знаменували початок принципово нової епохи. Промислова революція, індустріалізація, модернізаційні процеси торкнулися і цього краю та суттєво змінили місце і роль Придніпровського регіону в економіці України й цілої імперії.

Потужний індустріальний компонент в економіці губернії ґрунтувався на її природних багатствах: вугілля на сході, залізна руда на заході, марганцева руда на півдні. Завдяки корисним копалинам тут виникли й розвинулися галузі важкої індустрії, які забезпечили технічний прогрес і модернізацію економіки, — залізорудна, вугільна, металургійна, машинобудівна, хімічна промисловість. Розвиток галузей, прискорення виробничих процесів, міграція робочої сили, інтенсифікація торгівлі — усі ці явища стимулював приплив у регіон іноземного підприємницького капіталу. Одночасно запроваджувалися новітні технології і техніка, передові форми організації праці, на виробництво приходили кваліфіковані високопрофесійні фахівці. Губернія перетворилася на потужний індустріальний регіон, який на 1913 рік давав майже 70 % видобутку вугілля, 69 % виплавки чавуну, 58 % заліза і 57 % сталі Російської імперії. Катеринославщина стала основним українським центром, орієнтованим на збут промислової продукції, питому вагу якої становили вироби з металу.

Швидко зростало населення регіону, і тут теж були свої особливості: за кількістю іноземних підданців Катеринославська губернія посідала одне з перших місць в імперії (1897 рік). Навколо велетенських металургійних заводів виникали нові селища, зростало залізничне сполучення, впорядковувалися міста, розвивалися санітарна і лікарська справа, освіта й культура. Катеринослав називали столицею Придніпров’я, Новою Америкою, «вікном у Європу».

На жаль, чимало історичних документів було втрачено під час окупації України у 1941–1944 роках. Тому кількісно невелика, але вельми вагома як історичне джерело колекція цінних паперів має для нас величезне значення. Акція — це не просто грошовий документ, це ще й красива візитівка промислової компанії, яка містить фінансові, правові, статутні, іменні, географічні факти (а нерідко й фотографії) про акціонерне товариство, компанію чи підприємство.

Архіви акціонерних товариств, здебільшого приватних, збереглися дуже погано, тому встановити контингент власників цінних паперів нереально. Більшість паперів ходили у вільному обігу, що унеможливлювало реєстрацію власників, а принцип недоторканості приватної власності забороняв збирати інформацію про акціонерів. Відомо, що акціями володіли великі європейські і російські банки, капіталісти, підприємці, промислові компанії і так само звичайні громадяни. Міністр фінансів і шляхів сполучення та керівник Південно-Західної залізниці Сергій Вітте сказав з цього приводу знамениту фразу: «...російські залізниці збудовано на гроші німецьких куховарок».

Серед перших акціонерних товариств, заснованих з ініціативи катеринославського підприємця Олександра Поля в Парижі 1880 року для діяльності в Російській імперії, — акціонерне товариство Криворізьких залізних руд. У 1881 році воно видало 10 000 акцій по 500 франків (капітал — 5 млн франків), які розкупили за 24 години! У нашій колекції є дві акції, облігація і бона цього товариства.

На Криворіжжі діяло 14 акціонерних товариств з іноземними інвестиціями, передусім французькими, вони видобували 87 % руди в регіоні. Найбільші підприємства — це французькі акціонерні товариства Криворізьких залізних руд і «Дубова балка», бельгійські «Жовта ріка» і «Рахманівка». Їхні акції є в нашій збірці.

Видобутком марганцевої руди в Нікопольському районі займалися три акціонерні компанії з іноземним капіталом: Нікополь-Маріупольська, Південно-Російська Дніпровська та «Піролюзіт». Музей має у своїй колекції акції двох перших компаній.

За даними вченого-економіста Григорія Бакулева, у Катеринославській губернії залежність чорної металургії від іноземних капіталів наближалася до ста відсотків, і це були насамперед франко-бельгійські гроші. У колекції музею є акції і облігації майже всіх металургійних товариств губернії. Протягом 1887–1900 років вони збудували тут 17 великих металургійних заводів і встановили 41 доменну піч, чимало з них працюють до сьогодні. Серед цих заводів 12 належали іноземному капіталу, 4 — змішаному російському й іноземному і лише в один із них, Сулинський металургійний завод, було вкладено капітал винятково Російської імперії.

Рейкопрокатні і чавуноливарні, залізоробні, сталеливарні, трубопрокатні і машинобудівні заводи в Катеринославі, Кам’янському, Маріуполі, Дружківці, Костянтинівці, Верхньодніпровську, Юзівці, Луганську споруджено коштом бельгійського, французького, англійського капіталу.

Така сама картина у кам’яновугільній промисловості: з 36 акціонерних товариств південного регіону 25 існували на підставі іноземного капіталу (1912 рік). За підрахунками дослідниці Олени Щербініної, 74 % усіх іноземних інвестицій у вугільну промисловість імперії було вкладено в Донбас.

У колекції ДНІМ представлено також акції вугільних компаній, які діяли в регіоні. Це бельгійські компанії Варваропольських, Петромар’євських, Прохоровських, Рутченківських, Ірмінських кам’яновугільних товариств, англійської компанії Російських кам’яновугільних копалень, французької компанії Катерининських кам’яновугільних копалень та багатьох російських товариств з іноземним капіталом, як-от Брянські кам’яновугільні копальні й рудні, Російсько-Донецьке товариство кам’яновугільної і заводської промисловості, товариство Південно-Російської кам’яновугільної промисловості та ін.

Надзвичайно цінні для нашого міста унікальні акції бельгійського товариства «Катеринославський трамвай», яке експлуатувало перший електричний трамвай у Катеринославі з 1897 року. Це був другий в Україні електричний трамвай, його маршрут діє до сьогодні. Серед інших є ще акції цементних, скляних, керамічних, пічних, хімічних заводів. На особливу увагу заслуговує акція товариства для виробництва соди «Любимов, Сольве і Ко» з автографом Арманда Сольве, бельгійського содозаводчика і представника бельгійського промислового гіганта — хімічної компанії Solvay. Його батько, Ернест Сольве, розробив і запатентував найвидатніше відкриття в тогочасній хімічній науці — аміачний спосіб виробництва соди з кухонної солі.

На акції машинобудівної компанії Гартман (м. Луганськ) стоять підписи німецького підприємця Густава Гартмана і банкіра Адольфа Ротштейна. В документах розшифровано ще чимало автографів європейських і російських підприємців, імена яких добре знали у світі промисловців і банкірів. Серед них російські бізнесмени Федір Єнакієв, Ігнатій Ясюкович, Олексій Путілов, Микола Авдаков, французи Е. Пастер, Ж. Боннардель, Морис Верстрат, П’єр Дарсі. На облігаціях Південно-Російського товариства кам’яновугільної промисловості та на акції товариства «Російський Провіданс» (нині — металургійний завод ім. Ілліча в Маріуполі) стоїть підпис директора правління Теофіля Ломбардо, засновника і члена багатьох товариств і банків з французьким капіталом у Росії.

Є в колекції автографи бельгійських підприємців: барона Фердинанда де Макара, Октавія Неф-Орбана, Жоржа Шодуара, графа О. д’Оссонвіля, І. Жадо, Оскара Біхе. Останній керував на Донбасі будівництвом Петровського заводу Російсько-Бельгійського металургійного товариства (нині — Єнакієвський металургійний завод).

Цілий промисловий комплекс у місцевості Біла (Луганськ) створив бельгійський фінансист Ежен Карез. Добре відома в Бельгії родина Ламбертів інвестувала гроші у підприємства з виробництва скла у Сантуринівці та цементу в Костянтинівці (Бахмутський повіт).

Окрему групу в колекції становлять документи російських банків з іноземними інвестиціями: акції, облігації, закладні листи. Чимала частина цінних паперів — це облігації російських державних позик залізничних компаній, що їх фінансували німці й французи. Як бачимо, царський уряд постійно потребував іноземних вливань. Історія цих документів цікава, а іноді й детективна, адже позики не раз рятували Росію від фінансового краху.

Облігація Південноросійського Дніпровського Металургійного Товариства, Катеринослав, 1890 р.

Як склалася доля акціонерних підприємств, а водночас і цінних паперів? Протягом грудня 1917-го — березня 1919 року Рада Народних Комісарів видала декрети, якими припинила платежі по облігаціях та дивіденди по акціях і заборонила всі операції з цінними паперами. Порушникам загрожувало притягнення до суду аж до конфіскації майна. Наступним кроком стала націоналізація промислових підприємств і передача їх органам радянської влади. Акції і облігації, які залишилися на руках у людей, перетворилися на звичайнісінькі папірці, а проте багато хто їх зберігав, сподіваючись колись реалізувати. Чимало з цих підприємств працюють до сьогодні.

З огляду на їхнє історичне значення цінні папери для нас — репрезентативні, коштовні й унікальні архівні документи. Вони допомагають відтворити історичну картину стрімкого розвитку гірничої і металургійної промисловості в індустріальному регіоні України, що своїм становленням завдячує іноземним інвестиціям. Чи потрібен був іноземний капітал Російській імперії? Сама історія відповіла на це питання через невеликий, але надзвичайно важливий комплекс документів.Облігація Російсько-Бельгійського Металургійного Товариства, 1898 р.Акція Російсько-Бельгійського Металургійного Товариства, 1897 р.
Нині ДНІМ готує багатоілюстроване видання про цю унікальну збірку цінних паперів, яка відкриває нам важливу сторінку в історії України, розповідає про її зв’язки з європейськими державами. Саме завдяки європейським фінансам у Катеринославській губернії виник новий промисловий регіон, відомий сьогодні як Дніпровсько-Донецький.


Валентина Лазебник,
с.н.с. Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького

Схожі публікації

Коментарі (0)

 

Новини

Події

Журнал
«Музейний простір»

Актуальний номер - № 4(14) за 2014 рік

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Рейтинг

Календар

Червень 2019

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Травень | Липень