Археологічна спадщина України: законодавчі перспективи

Автор: Максим Левада | 10 червня 2013 08:22 |

Нотатки до круглого столу «Обговорення проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії нелегальним розкопкам та обмеження цивільного обігу археологічних предметів» (реєстр. № 2616)».


Такого ще не було – проект закону ще не пройшов перше читання, а його вже піддав нищівній критиці голова Українського фонду культури! Правда, чому пан Борис Олійник звернувся з листом до Президента, на перший погляд, незрозуміло. Так само, як і чому він, відомий український поет, буквально скористався текстом висновку директора Інституту археології без посилання на автора.

Повертаючись до мотивів звернення саме до Президента, треба наголосити – і Б. Олійник, і П. Толочко є членами Гуманітарної Ради при Президентові України.

А саме на цій Раді Президентом В. Януковичем вже двічі (!) порушувалася проблема нелегальних розкопок і колекціонування археологічних предметів. Треба наголосити – у країні яка давно посідає верхівку світового рейтингу в списку тих, що втрачають археологічну спадщину, Президент Янукович перший з очільників держави, який чітко та однозначно висловився по цьому питанню.

22 грудня 2010 р. на засіданні Гуманітарної Ради Президент Янукович наголосив: «Не менш важливу проблему становить так звана «чорна» археологія. Зростаючі апетити деяких колекціонерів до безцінних старовинних речей призвели до виникнення потужного чорного ринку незаконної торгівлі культурними цінностями.

Безумовно, цим напрямкам держава повинна покласти край. З цим миритися в подальшому не можна. Ми зобов'язані вжити заходів щодо дотримання вимог міжнародних актів та на законодавчому рівні покласти край нелегальному видобутку, обігу та колекціонуванню археологічних знахідок».

А 25 вересня 2011 р. Президент висловив занепокоєння тим, що від варварського ставлення до археологічної спадщини потерпає міжнародний імідж України: «Актуальним залишається питання збереження культурних цінностей, зокрема археологічних предметів. Відомим є факт зберігання їх великої кількості в приватних колекціях. Цілком обґрунтованим є припущення, що в більшості випадків археологічні предмети потрапили до приватних колекцій внаслідок несанкціонованих розробок чи розкопок. При цьому необхідно констатувати факт зростання попиту на артефакти та розширення мережі їх незаконного видобутку шляхом руйнування нерухомих археологічних об'єктів.

Така практика неприпустима, оскільки тягне за собою втрату безцінних для історії держави, всього людства об'єктів археологічної спадщини та негативно позначається на іміджі України».

Таким чином, двоє з членів Ради, один з яких безпосередньо професійно пов’язаний з проблемою збереження археологічної спадщини, зараз виступили проти спроби вирішення проблеми «чорної археології», а власних пропозицій за всі ці три роки, чомусь,так і не надали.

Ймовірною причиною такої позиції може бути підтримка іншого проекту, а саме проекту закону «Про національну культурну спадщину», що був розроблений Мінкультури за часів міністра М. Кулиняка.

Цей міністерський проект справляє дивовижне враження. Бо він розроблявся як реакція на пряму вказівку Президента – розв’язати проблему чорної археології. Але до цієї проблеми в ньому можна з натяжкою віднести лише чотири статті (43-1, 45, 57, 58) з 72 сторінок.

Що ж конкретного пропонує міністерство проти нелегальних розкопок та обігу речей?

Дозвіл на використання детекторів металу повинні отримувати лише ті, хто здійснює «пошук об’єктів археологічної спадщини та пов’язаних з ними рухомих цінностей», тобто археологи. Цей дозвіл має видавати орган внутрішніх справ (ст. 43-1).

Особа, яка випадково знайшла предмет «щодо якого існує припущення, що він має археологічну цінність», повинна повідомити про це місцевий орган охорони культурної спадщини. Але норми про те, що повідомляти треба про будь-який випадково знайдений предмет, зрозуміло, не існує – таким чином «припущення, що він має археологічну цінність» покладено саме на того, хто цей предмет знайшов (ст. 45).

«Археологічні предмети, що походять з об’єктів археологічної спадщини, розташованих на території України, у тому числі випадково виявлені, ввезені юридичними особами приватного права і фізичними особами на територію України на законних підставах, протягом місяця з дати ввезення, виявлення підлягають реєстрації і віднесенню до державної частини Музейного фонду України» (ст. 58).Тобто, будь яка археологічна виставка з, наприклад Ермітажу, до складу якої входять предмети, колись знайдені на території України, стає неможливою через загрозу конфіскації.

Повний аналіз усіх новацій Мінкультури стосовно археологічного колекціонування потребує окремої розмови. А тут місце лише загальному враженню – вони ніколи не працюватимуть, оскільки розробники не орієнтуються у предметі регулювання. Через це, бажання щось зробити, розробниками конкретизовані не були, тобто мети вони не досягли. Скоріш за все, проект було розроблено або «для галочки», або для прикриття спроби загальної зміни принципів охорони культурної спадщини, бо розширення прав міністерства з одночасним «розмиттям» його обов’язків, а на це і спрямовано проект, створить абсолютно інше законодавче поле.

Варто лише зазначити, що міністр Л. Новохатько, який повинен добре розумітися на пам’яткоохоронній справі, залишив проект свого попередника без жодних змін. Можливо це сталося через те, що міністерство останні роки накопичило купу невідкладних справ. А можливо і тому, що позаштатним радником міністра нещодавно став дехто Віктор Тригуб, активний пропагандист детекторного пошуку. Останнє більш схоже на правду, враховуючи нещодавно зафіксований витік інформації з Мінкультури на користь «чорних археологів».

Повертаючись до проекту, який автори – Народні депутати України В. Кириленко, М. Матіос, О. Доній та Б. Бенюк, виносять на круглий стіл, згадаємо його основні норми.

● Використання детекторів металу та подібного пошукового обладнання вважається господарською діяльністю, яка підлягає ліцензуванню. Передбачено різні види ліцензій в залежності від мети використання;

● Приватні археологічні предмети та колекції в обов’язковому порядку зараховуються до недержавної частини Музейного фонду України;

● Приватні археологічні предмети та колекції протягом одного року мають бути заявлені до державної реєстрації;

● Після закінчення терміну подання на реєстрацію предметів та колекцій, кожна нова знахідка підлягає державній археологічній експертизі стосовно доведення того, що її знайдено випадково. У разі якщо цього довести неможливо, предмет вилучається на користь держави;

● З метою стримування попиту на археологічне колекціонування, вводиться оподаткування приватних археологічних колекцій;

● У разі продажу приватного археологічного предмету, за державними музейними установами закріплюється пріоритет щодо купівлі.

Як і передбачалося, новації викликали вкрай різку реакцію. Проти них виступили «любителі» пошуку, антикварні дилери, колекціонери, навіть деякі археологи. Реакцію останніх можна пояснити або правовим невіглаством, або побоюванням, що, в разі реєстрації приватних колекцій, виникнуть питання стосовно походження та долі певних предметів.

Враховуючи те, що круглий стіл 11 червня збере багато різних людей – як фахівців, так і аматорів – варто вже зараз проголосити кілька тез, щодо яких вже сьогодні помітні непорозуміння або незгоди.

1. Чи можна ліцензувати використання детекторів металу, адже ліцензується господарська діяльність, а не хобі?

Якщо законом буде встановлено, що використання детекторів є господарською діяльністю, вона вважатиметься такою, незважаючи на небажання якихось осіб реєструватися як суб’єкти господарської діяльності.

Законодавство вказує, що існує два види господарської діяльності:

1) комерційна (підприємницька) – якщо її суб’єкт (підприємець) діє з метою отримання прибутку;

2) некомерційна – яка проводиться для досягнення певних економічних і соціальних результатів, проте мета отримання прибутку при цьому відсутня.

Некомерційне господарювання – це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку (ст. 52 ГК України).

2. Реєстрація приватних археологічних колекцій це порушення конституційного права громадян на власність, а з’ясування обставин знахідки – презумпції невинуватості.

Законодавство України вже передбачає реєстрацію певних видів приватної власності. Зокрема, реєстрації підлягають нерухомість, транспортні засоби, зброя тощо. Така реєстрація є, в тому числі, підтвердженням майнових прав власника.

Необхідність реєстрації багатьох видів рухомого майна передбачають всі без виключення проекти законів про податок на розкіш.

Сьогодні вже існує норма щодо необхідності державного обліку археологічних предметів незалежно від форми власності (ст. 8 Закону України «Про охорону археологічної спадщини»). Проектом пропонується лише конкретизувати цю норму.

Україна ще з 1988 р. є членом Конвенції про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному вивезенню, ввезенню та передачі права власності на культурні цінності. Відповідно до ст. 10-а цієї конвенції держава повинна: «зобов’язати антикварів, під загрозою кримінальних санкцій, ведення реєстру, в якому вказувати походження кожної культурної цінності, прізвище та адресу постачальника, опис та вартість кожного проданого предмету».

3. Норма щодо перевірки умов зберігання колекцій та можливості відчуження колекцій у разі невиконання цих умов є порушенням конституційного права на недоторканість житла.

Йдеться про охоронні договори, які, як і у випадку з нерухомими пам’ятками, укладаються та перевіряються в установленому порядку, тобто за нормативною базою. Такий механізм зобов’язань та перевірок відносно нерухомих пам’яток  вже розроблений та діє . До останніх також існує норма закону щодо можливості вилучення за рішенням суду.

4. Чому в змінах до КК відсутня конфіскація детекторів?

Бо конфіскація предметів, які стали знаряддям або об’єктом правопорушення, вважається адміністративним правопорушенням та внормована ст. 29 АК України.

5. Чому від реєстрації колекцій усунуто Інститут археології?

Державний облік предметів музейного фонду законодавством покладено на державні музейні установи. Інститут археології не є музейною установою. Навіть археологічний музей ІА має статус не установи, а лише відділу інституту. Ця ситуація може бути легко виправлена самим ІА.

6. Чому на заявку до реєстрації відпущено такий великий термін – 1 рік?

З кількох причин. По-перше, йдеться про долю конкретних, часто унікальних, знахідок. Далеко не всі власники мають списки або описи своїх зібрань. А складання потребує часу. По-друге, ця норма потребує розробки та затвердження певної кількості нормативної документації: переліку музейних установ, які проводитимуть реєстрацію, форми подання заявок та списків, форму їхнього зберігання та допуску до такої інформації тощо. А, з досвіду роботи Мінкультури, таке за один день, навіть місяць, зробити неможливо…

Підсумовуючи ці коротенькі нотатки, зауважу – якою б не була доля цього законопроекту, користь від нього є. Бо на захист прав «чорних археологів» вже несподівано висловилися декілька установ, які завжди декларували своє негативне ставлення до нелегальних розкопок та ринку знахідок. А круглий стіл має остаточно розставити все і всіх по місцях.

Максим Левада, для "Музейного простору"

Теги

Схожі публікації

Коментарі (34)

 

Юрий | 10 червня 2013 01:16:42

Смените на законах королевства Великобритании , касающихся поиска с металлодетектором название на " Закон Украины ...и т.д." и проблемма будет решена одноразово и одномоментно . И не притворяйтесь что вы не знаете как это в Англии отрегулировано.заодно подготовьте "закрома" для артефактов , которыми вас завалят любители металлопоиска .

Відповісти

М.Л. | 10 червня 2013 03:07:13

1. Не Великобритании, а Англии. 2. Это одно из немногих исключений в мире; оно уходит корнями в традиции английского законодательства, восходящие к германскому обычному праву. Конституция Украины основана на противоположном принципе отношения к недрам. 3. Почему именно Англии, а не Франции или Швеции?

Відповісти

Дмитрий | 10 червня 2013 03:36:47

Копали и будем копать! Хоть сто законов нарисуйте

Відповісти

Олег Крым | 10 червня 2013 04:01:15

Глупый либерально-буржуазный подход! Надо все археологические предметы объявить госсобственностью, а их хранение приравнять к хранению наркотиков! И ТАК БУДЕТ! Обсуждение этого проекта показывает,что иного пути нет!!!

Відповісти

Рома | 10 червня 2013 04:04:09

если завалят этот закон, надо просто перевести тот, что приняли в России. Там и сроки за нарушение побольше, и с детекторами прощу - либо имеешь открытый лист, либо срок!

Відповісти

Готентот | 10 червня 2013 04:09:40

а в чем проблема- памятники надо охранять находки публиковать нарушителей сажать. если органы плохо работают причем тут археологи!

Відповісти

Владимир | 10 червня 2013 08:03:25

М.Л. а какая экономическая польза от этого вашего детища??? Может на ряду с МД давайте запретим лопаты "Фискарь" ими в большинстве копают копари, машины и мотоциклы - на них они ездят, или будем изымать лопаты так средство совершения преступления. Не смешите мои тапочки, учите материальную часть, батенька. Дай Бог завтрась увидимся на круглом столе.

Відповісти

Константин | 10 червня 2013 08:06:07

А еще неплохо одновременно с россияйским аналогом такого закона принять аналог другого разумного российского закона: "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента ". В стране сразу бы стало чище. Намного

Відповісти

Стас | 10 червня 2013 08:24:29

Максим, таки Великобритании, в отличии от нас у них закон один для всех жителей и обязателен на всех территориях. Только нашим архиолугам(чиновникам от археологии)глубоко безразлично состояние и самой науки и находки в частности - им главное обрести статус цяци могущей единолично решать можно или нельзя что то кому то делать. А любители детекторного поиска просто стали козлом отпущения - крайний то нужен.Где эти радетели когда ведётся застройка исторической части Киева без всяких исследований, на древних поселениях в Крыму возводятся коттеджи(с заключением их же что там чистое поле), древние поселения и курганы распахиваются? Их хватает только на вопли что детекторами копают курганы и уничтожают историю, да не детекторами - лопатами и тяжёлой техникой - детектор там не нужен.И такой закон, направленный не на то чтоб поднять науку а ввести кучу обязаловок направленных на подношение денег, тоже не нужен. Кстати до введения этого английского закона у тамошних археологов не было даже доказательств присутствия викингов на их территориях да и многих других теорий тоже. Люди решили это всё просто, изящно и без всяких денежных вложений. У нас как всегда, через место на котором сидим, потому как главное сделать себе кормушечку побольше а археология и так проживёт как нибуть.

Відповісти

Стас | 10 червня 2013 08:24:33

Максим, таки Великобритании, в отличии от нас у них закон один для всех жителей и обязателен на всех территориях. Только нашим архиолугам(чиновникам от археологии)глубоко безразлично состояние и самой науки и находки в частности - им главное обрести статус цяци могущей единолично решать можно или нельзя что то кому то делать. А любители детекторного поиска просто стали козлом отпущения - крайний то нужен.Где эти радетели когда ведётся застройка исторической части Киева без всяких исследований, на древних поселениях в Крыму возводятся коттеджи(с заключением их же что там чистое поле), древние поселения и курганы распахиваются? Их хватает только на вопли что детекторами копают курганы и уничтожают историю, да не детекторами - лопатами и тяжёлой техникой - детектор там не нужен.И такой закон, направленный не на то чтоб поднять науку а ввести кучу обязаловок направленных на подношение денег, тоже не нужен. Кстати до введения этого английского закона у тамошних археологов не было даже доказательств присутствия викингов на их территориях да и многих других теорий тоже. Люди решили это всё просто, изящно и без всяких денежных вложений. У нас как всегда, через место на котором сидим, потому как главное сделать себе кормушечку побольше а археология и так проживёт как нибуть.

Відповісти

М.Л. | 10 червня 2013 08:50:28

Нет, Англия и Уэльс. В Шотландии и Ирландии другой закон.

Відповісти

М.Л. | 10 червня 2013 08:53:11

Тут я Вам объяснить не берусь. Если взрослый человек, говоря о культурном наследии, оперирует понятием "экономическая польза", ситуация безнадёжная!

Відповісти

Юрий Покрасс | 10 червня 2013 09:01:13

http://forum.violity.com/viewtopic.php?p=6677831#6677831

Відповісти

знаю | 10 червня 2013 09:02:17

Максим Евгеньевич, это же Гусак - бывший мвдшник, он пустое место! Порвите его!!!

Відповісти

Сын | 10 червня 2013 09:14:37

Какая свежая новость! А почему не указано, что работу по каталогу выполнял институт Минкультуры?

Відповісти

Мнение | 10 червня 2013 09:15:02

Похоже, это Покрассу лапти плетут за какие-то старые грехи. Березань или что-то еще. Он это понимает и хочет утащить на дно побольше людей. Поэтому и агитирует всех идти на этот стол. А пускай сам отдувается, дурных нет! А ничего плохого в регистрации я не вижу.

Відповісти

Юрий Покрасс | 10 червня 2013 09:24:09

"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они Вас задавят своим опытом". Марк Твен.

Відповісти

М.Л. | 10 червня 2013 09:33:12

Это я понимаю - честно и по делу! И незачем весь этот огород городить о пользе науке или правах человека!

Відповісти

Константин | 10 червня 2013 09:48:21

конечно же, сотрудник МВД в нашей стране, бывший или не бывший - это пустое место, а вот археолог (бывший), бегавший на цырлах у Платонова ето ЧеловекЪ!

Відповісти

Юрий Покрасс | 10 червня 2013 10:42:14

Как какая польза? А плата за лицензии, экспертизу и проч.?

Відповісти

Юрий | 10 червня 2013 11:10:06

Почему именно Англии ?Потому что в той стране нет проблем с кладоискательством и сеть полна сообщениями об интереснейших находках, сделанных английскими любителями металлопоиска.Потому что эти находки в обязательном порядке предоставляются ученым .Потому что археологические памятники в действительности охраняются , в ом числе и любителями металлопоиска. Потому что увлечение огромного количества людей поставлено на службу исторической науки. Но для этого еужна страна , государство а не насквозь коррумпированное ее подобие. Вам ведь не интересно изучать , правда ? Вам интересно ВЛАДЕТЬ.Потому что , если бы было иначе , и вашей целью было изучение , то вы бы обеими руками ратовали за принятие законов именно таких , как в Англии.В каждой стране , где металлопоиск преследуется - существует проблемма , а "копают " везде , даже в такой жесткой на наказания стране как Турция и в культурнейшей , цивилизованной Германии.

Відповісти

Юрий | 10 червня 2013 11:30:50

Согласен , копать то будем , но вот как с историческим наследием ? Ведь находка не зафиксированная и не изученная - мертва. А эти " деятели " лишают нас в принципе возможности привнести в изучение истории нашей страны огромнейший материал.Понятно , мы в своем узком кругу как-то пытаемся идентифицировать находки , изучать их , но это всё - мартышкин труд , без участия профессионалов и введения найденного нами в научный оборот. Даже если всё найденное на сегодняшний день конфисковать , то лишь мизерную часть можно будет привязать к месту и то - приблизительно , как правило - регионально.

Відповісти

Юрий | 10 червня 2013 11:45:05

Максим , если взрослый человек , ратующий за сохранение исторического наследия не видит экономических выгод в привлечении БЕСПЛАТНО 100 000 -ной армии любителей металлопоиска на службу науки , то ситуация действительно - безнадежная. Не так давно проводились раскопки в Комарово над Днестром . Что было произведено в самом начале ? Банально исследован ПАХОТНЫЙ слой с помощью металлодетекторов. Никто не умер и не получил инфаркта , от того что археологический памятник "покопали " точно так же , КАК ЭТО ДЕЛАЕМ МЫ . С той лишь разницей , что находки зафиксировали и включили в отчет. Чем вас не устраивала бы фиксация материала , предоставленного на ЗАКОННЫХ основаниях любителями поиска ? Ответ лежит на поверхности , мы ведь все взрослые люди , правда ?

Відповісти

Сергей | 10 червня 2013 11:53:39

В Англии - разрешен поиск археологических предметов с детектором. В Литве - металлодетекторы запрещены полностью. А угадайте теперь, в какой из этих двух стран за последние годы сделано больше археологических открытий мирового уровня? А в какой из этих двух стран в научный оборот введено больше предметов археологии, даже если вводить коофициент на площадь страны? Ответив на эти вопросы можно решить в каком направлении нужно двигаться.

Відповісти

Сергей | 10 червня 2013 12:08:11

"А саме на цій Раді Президентом В. Януковичем вже двічі (!) порушувалася проблема нелегальних розкопок і колекціонування археологічних предметів. Треба наголосити – у країні яка давно посідає верхівку світового рейтингу в списку тих, що втрачають археологічну спадщину, Президент Янукович перший з очільників держави, який чітко та однозначно висловився по цьому питанню." Зачетно задницу лизнул. Кстати, Янукович свои Указы скрепляет государственной печатью или таки пользуется свом княжеским перстнем?

Відповісти

Юрий | 10 червня 2013 13:44:36

А детекторы бесплатно раздавать будете , как шприцы наркоманам в "цивилизованных " странах ? Ну ...или хотя бы пинпойнтеры , что бы "ломку" сбить ?:-)))

Відповісти

Юрий | 10 червня 2013 13:55:00

А не проще будет вот таких ромов первеЗти в Россию , благо - там уже всё проще , закон готовенький , принят ,раздать им по нагану и пусть погоняются за копателями , собьют оскому , опыта поднаберутся , обрастут в героев и великомучеников в борьбе на ниве и т.д. Тебе Рома не хватило еще советских борьбы со спекулянтами , частным извозом , цеховиками , бабками , торгующими семечками , цветами и молоком на базаре, остальных репрессивных мер , применяемым к определенным группам населения ? Или ты по малолетству всего этого не застал ?

Відповісти

сотрудник ИА | 10 червня 2013 21:50:08

В Германии, Польше и скандинавских странах. А в Англии публикуются множество вещей, но датируют их по европейским аналогиям, потому что английские случайные находки не коррелируются. И в Англии за раскопки памятника без разрешения - тем более, уровня Старокиевской горы - сажают.

Відповісти

Юрий | 11 червня 2013 00:14:25

Бедные , несчастные англичане , затурканые до такой степени , что даже находки со своего острова датируют по европейским аналогиям ...Стоп ..господин сотрудник ИА , а по чем же их датировать , Англия ведь тоже в Европе находится ...Насчет разрушения памятников... сажают , говорите , так правильно делают , там также привлекают к уголовной ответственности за простое непредъявление исторически ценной находки , что тже - очень правильно ...Но в Украине , а точнее в том что должно ею быть, предлагают сажать не за памятники а просто за коп на вспаханном поле или в лесу , забывая очевидно о самими археологами установленных охранных зонах археологических объектов.А охранные зоны ,как правило- пару сот метров, это при всем том , что распашки ведутся прямо на самих памятниках ,вплотную к археологическим знакам !

Відповісти

Тоже Юрий | 11 червня 2013 07:25:02

Тёзка, Марк Твен был таки прав: "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они Вас задавят своим опытом". Споря, даже аргументированно с м.л.и его клонами - начинаешь опускаться до его уровня!

Відповісти

я | 11 червня 2013 08:21:07

а за пустое место кто отвечать будет

Відповісти

Сергей | 11 червня 2013 20:04:39

В Германии - металлоискатели не запрещены, как не запрещен и поиск с ними, правда нужно купить разрешение, что-то типа лицензии на ловлю рыбы, а при ее выдаче у тебя поинтересуются, где ты будешь искать, скажут куда ходить нельзя. Разрешены металлоискатели и в Италии, которая - сплошной памятник археологии. Можно просто все проверить ведь. Достаточно посмотреть дилерские сети производителей металлоискателей. И тогда увидим, что их продают, а следовательно и используют по всей Европе. Да и вопрос то в общем то касался сравнения двух стран: Англии и Литвы. Да, вот еще. О Шотландии, где, как утверждает афтор этого опуса, любительская археология запрещена, в 2009 году был найден любителем с детектором вот такой вот артефакт, за который ему выплатили компенсацию, согласно его (ВНИМАНИЯ) - рыночной стоимости, в размере 350 тысяч фунтов стерленгов http://podrobnosti.ua/technologies/2009/11/04/641353.html А вот и датские археологи-любители подтянулись http://podrobnosti.ua/technologies/2009/11/04/641353.html и еще http://podrobnosti.ua/technologies/2009/11/04/641353.html А это уже финны http://podrobnosti.ua/technologies/2009/11/04/641353.html А тут о немецком археологи любителе http://podrobnosti.ua/technologies/2009/11/04/641353.html А это вести с Эстонии http://podrobnosti.ua/technologies/2009/11/04/641353.html как видим, в Европе возвращаются к любительской археологии, в общем то к тому из чего и родилась нынешняя археология. Да, в скоро будет создана и Европейская ассоциация любителей металлодетекторного поиска, которая будет работать с европарламентом в плане внесения изменений в законодательство стран ЕС, что бы гармонизировать отношения археологов-любителей с официальными представителями археологической науки.

Відповісти

Тоже Юрию | 13 червня 2013 00:57:07

Ты гад молчи! Кто Скифоса сдал? Думаешь не знаем? Теперь на Виолити влез, все лички читает. Да тебя если архи не порвут, то свои скорее! Давно пора!

Відповісти

Копия | 17 червня 2013 10:57:49

Гусак подлючее, низкопробное приживало в Департаменте. Гаденькое и вороватенькое, исполнитель отвратиленьх планов Веческого.

Відповісти

Новини

Події

Журнал
«Музейний простір»

Актуальний номер - № 4(14) за 2014 рік

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Рейтинг

Календар

Липень 2021

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Червень | Серпень